Workshop

-

Workshop Hướng Dẫn Quy Trình Vẽ Đồ Án Kiến Trúc

ĐỐI TƯỢNG:  Sinh viên kiến trúc năm 2 - năm 4. Public, không yêu cầu phải là học viên Kiến…

Xem thêm

Workshop

-

WORKSHOP QUY TRÌNH TƯ VẤN KIẾN TRÚC NỘI THẤT CHO KHÁCH HÀNG VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LÝ

Workshop Hướng dẫn quy trình tư vấn thiết kế cho chủ đầu tư và quy trình xin cấp phép xây…

Xem thêm

Hỗ trợ trực tuyến