Hướng dẫn Fix lỗi bắt điểm bị nhảy trong 3Ds Max 2017

Step by step

Bước 1: Trước tiên cần tắt 3Ds Max 2017 nếu đang mở.

Tiếp theo, phải chuột vào shortcut 3ds Max 2017 chọn Open file location để mở thư mục cài đặt 3ds Max 2017.

Bước 2: Vào thư mục stdplugs.

Bước 3: Đổi tên file AutoCamMax.gup thành AutoCamMax.gup.bak

Bước 4: Thông báo Rename xuất hiện, Chọn Yes để xác nhận đổi tên.

Bước 5: Thông báo như hình hiện ra, Chọn Continue để tiếp tục.

Chỉ cần đổi tên file bằng cách thêm đuôi .bak là có thể fix lỗi bắt điểm bị nhảy trong 3Ds Max 2017.

Thanks for your reading!

Hỗ trợ trực tuyến