Hướng dẫn Cài Prune Scene Script Fix lỗi Ctrl Z cho 3ds Max

Step by step

Những tính năng của Prune Scene Script:
+ Clear Track Notes
+ Clear Garbage Collection
+ Clear Memory
+ Clear Reactor Collision
+ Clear Animated Layers
+ Clear Missing Bitmaps
+ Remove Empty Layers
+ Remove All Animated Keys
+ Remove Missing Objects
+ Remove Invalid Objects
+ Remove Viruses
+ Fast Selective Scan Viruses
+ Instant updatesư

Bước 1: Ở Menu trong 3ds Max chọn Scripting, tiếp theo chọn Run Script…
prunescene1

Bước 2: Chọn file prunescene.mzp bạn đã tải về
prunescene2

Bước 3: Chọn I accept the term in the license agreement , rồi chọn Next để tiếp tục
prunescene3

Bước 4: Chọn Next để tiếp tục.
prunescene4

Bước 5: Prune Scene đang được cài đặt, nếu hiện thông báo chọn Yes để đồng ý.
prunescene5

Bước 6: Chọn Run Script
prunescene6

Bước 7: Chọn số như số hiển thị ở khung đỏ.
prunescene7

Bước 8: Chọn Start 
prunescene8

Bước 9: Nếu còn dòng hiển thị màu đỏ CLEARED, Chọn tiếp Start cho các dòng hiển thị xanh.
prunescene9

Bước 10: Tiếp theo chọn dòng Virus Active Protection.
prunescene10

Bước 11: Chọn dòng PROTECTION DISABLED
prunescene11

Bước 12: Nếu có virus sẽ hiện thông báo.
prunescene12

Vậy là xong, hãy thử lại với các lỗi liên quan như Ctrl Z có còn lỗi nữa không. Nếu có hãy thực hiện lại hướng dẫn.

Thanks for your reading!

Hỗ trợ trực tuyến