Hướng dẫn cài Plugins Tool cho 3Ds Max 2017

Step by step

Link tải PluginsTool cho 3Ds Max 2014: Tại đây

Link tải PluginsTool cho 3Ds Max 2015: Tại đây

Link tải PluginsTool cho 3Ds Max 2016: Tại đây

Link tải PluginsTool cho 3Ds Max 2017: Tại đây

 

Sau khi tải về Giải nén ta được file “PluginsToolv1.0 max2017.exe”.

Lưu ý trước khi cài đặt cần tắt 3ds Max.

Mở file “PluginsToolv1.0 max2017.exe” để bắt đầu cài đặt.

Bước 1: Cửa sổ chọn ngôn ngữ hiện ra chọn OK.
plugintool1

Bước 2: Chọn Next để tiếp tục.
plugintool2

Bước 3: Chọn I accept the agreement, rồi chọn Next để tiếp tục.
plugintool3

Bước 4: Ở ô Password nhập thuandvTiếp theo chọn Next để tiếp tục.
plugintool4

Bước 5: Tiếp tục chọn Next.
plugintool5

Bước 6: Hiện thông báo như hình, bạn chọn Yes để đồng ý tiếp tục
plugintool6

Bước 7: Tiếp tục chọn Next.
plugintool7

Bước 8: Bỏ tick chọn Create a deskop icon. Tiếp tục chọn Next.
plugintool8

Bước 9: Ở bước này chọn Install để thực sự bắt đầu cài đặt.
plugintool9

Bước 10: Bỏ tick chọn Launch Plugins Tool, Rồi chọn Finish để kết thúc cài đặt

plugintool10

 


HƯỚNG DẪN TẠO PLUGINS TOOLBAR

Bước 1:  Ở Menu của 3ds Max chọn menu Customize, tiếp theo chọn Customize User Interface…
plugintool11

Bước 2: Cửa sổ Customize User Interface xuất hiện, chọn Tab  Toolbars.

Chọn Category để hiển thị danh sách các mục có thể đưa ra toolbar. Kéo thanh cuộn xuống tìm và chọn PluginsTool.

plugintool12

Bước 3: Ở bước này chọn New để tạo toolbar cho PluginsTool
plugintool13

Bước 4: Nhập tên vào ô Name.
plugintool14

Bước 5: Tiến hành kéo thả các plugin mà bạn hay sử dụng ở khung Action vào toolbar vừa tạo.
plugintool15

Bước 6: Sau khi kéo thả các plugin ra toolbar, bạn sẽ được một toolbar như hình.
plugintool16

OK xong bạn có thể sử dụng các Plugins mà bạn đã tạo.

Thanks for your reading!

Hỗ trợ trực tuyến