Hướng dẫn cài Plugin Collect Asset

Step by step

Link tải Plugin Collect Asset: Tại đây

 

Bước 1: Ở Menu của 3ds Max chọn Scripting, tiếp theo chọn Run Script…
collectasset1

Bước 2: Chuyển đến nơi bạn đã lưu sau khi tải Collect Asset về, chọn file “collect_asset_v2.09.mzp“, rồi chọn Open để mở file này.
collectasset2

Bước 3: Cửa sổ MAXScript hiện ra với hướng dẫn đưa Collect Asset ra một toolbar. Chọn OK
collectasset3

Bước 4: Ở Menu của 3ds Max chọn Customize, rồi chọn Customize User Interface…
collectasset4

Bước 5: Cửa sổ Customize User Interface hiện ra, chọn tab Toolbars.

Tiếp theo thực hiện kéo thả plugin Collect Asset 2 ở khung Action vào một toolbar nào đó.
collectasset5

Bước 6: Sau khi kéo thả plugin Collect Asset ra ngoài toolbar, có thể Collect Asset không hiện icon. Cần tắt mở lại 3ds Max để hiển thị được icon Collect Asset.
collectasset6

Bước 7: Icon Collect Asset hiển thị bình thường sau khi mở lại 3ds Max
collectasset7

Thanks for your reading!

Hỗ trợ trực tuyến