Hướng dẫn cài đặt và crack Teamviewer 13

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT TEAMVIEWER

Step by step

Link tải TeamViewer 13: Tại đây

Bước 1: Mở file cài đặt “TeamViewer_Setup.exe“.

Chọn Personal / Non-commercial use.

Xong chọn Accept – finish như hình.

Bước 2: Đợi cho đến khi Teamviewer được cài đặt xong.

Bước 3: Sau khi cài xong, cửa sổ TeamViewer tự khởi động.

Để kiểm tra License. Vào Help, chọn About TeamViewer.

Bước 4: License: Free là đang dùng Free, sẽ bị hạn chế thời gian Teamviewer.

Để sử dụng TeamViewer không bị giới hạn thời gian và số máy, cần phải crack. Để crack xem tiếp ở phần dưới.


HƯỚNG DẪN CRACK TEAMVIEWER

Bước 1: Vào thư mục Patch, Phải chuột file Stop Service chọn Run as administrator để chạy với quyền quản trị.

Bước 2: Cửa sổ lệnh chạy khá nhanh rồi tự tắt.

Bước 3: Copy 2 file TeamViewer_DesktopTeamViewer_Service 

Bước 4: Phải chuột vào icon TeamViewer13 ngoài Desktop chọn Open file location để mở thư mục cài đặt TeamViewer.

Bước 5: Paste 2 file bạn vừa copy vào thư mục cài đặt TeamViewer.

Bước 6: Chọn Replace the file in the destination để chấp nhận ghi đè file nếu có thông báo như hình.

Bước 7:  Tích chọn Do this for all curent items và chọn Continue nếu có thông báo như hình.

Bước 8: Phải chuột vào file Start Service chọn Run as administrator.

Bước 9: Cửa sổ dòng lệnh hiện ra chạy nhanh rồi tự tắt.

Xong bước này là đã hoàn thành crack TeamViewer.

Bước 10: Để kiểm tra đã crack đúng chưa. Mở TeamViewer, chọn Help rồi chọn About TeamViewer như ở Bước 3 phần cài đặt.

Nếu Không còn dòng chữ License: Free là đã thành công.

Nếu vẫn còn dòng chữ License: Free hãy thực hiện lại crack.

Thanks for your reading!

Hỗ trợ trực tuyến