Hướng dẫn cài đặt và Crack Corona 1.7

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT CORONA 1.7

Step by step

Link tải Corona 1.7: Tại đây

Lưu ý trước khi cài đặt cần tắt 3ds Max.

Bước 1: Mở file “corona-3dsmax-1.7.4.exe”  trong thư mục đã được giải nén sau khi tải về để cài đặt Corona.

 

Bước 2: Đầu tiên tích chọn I accept the terms and conditions. Tiếp theo chọn Next để tiếp tục.

 

Bước 3: Chọn Install để bắt đầu tiến trình cài đặt.

 

Bước 4: Đợi chương trình cài đặt, xong chọn Next

 

Bước 5: Chương trình đã cài đặt xong. Chọn Finish để kết thúc.

 


HƯỚNG DẪN CRACK CORONA 1.7

Bước 1: Vào thư mục Patches. Copy file Corona_Release.dll vào thư mục cài đặt 3Ds Max mặc định tại “C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 201x”

 

Bước 2: Click phải chuột vào icon 3ds Max ngoài Desktop, chọn Open file location để mở thư mục cài đặt 3ds Max

 

Bước 3: Thư mục cài đặt của 3ds Max hiện ra, phải chuột chọn Paste hoặc nhấn Ctrl + V  để paste file Corona_Release.dll  vào thư mục này.

 

Bước 4: Chọn Replace the file in the destination nếu hiện thông báo như hình.

 

Bước 5: Hiện thông báo. Chọn Continue để tiếp tục.

 

Bước 6: Copy 2 file “CoronaImage.exe”“CoronaImageCmd.exe” vào thư mục cài đặt Corona mặc định tại “C:\Program Files\Corona”

 

Bước 7: Click phải chuột vào icon Corona Image Editor ngoài Desktop, chọn Open file location để mở thư mục cài đặt Corona

 

Bước 8: Thư mục cài đặt của Corona hiện ra, phải chuột chọn Paste hoặc nhấn Ctrl + V  để paste 2 file “CoronaImage.exe”“CoronaImageCmd.exe” vào thư mục này.

 

Bước 9: Chọn Replace the file in the destination nếu hiện thông báo như hình.

 

Bước 10: Tích chọn Do this for all current items, tiếp theo chọn Continue để tiếp tục.

 

Bước 11: Ở thư mục Patches, click phải chuột vào file “_Write_token-3dsmax.bat” Chọn “Run as administrator”.

 

Bước 12: Copy file “token-3dsmax.txt” vào thư mục tại đường dẫn “C:\Users\KienGia\AppData\Local\CoronaRenderer”

 

Bước 13: Lưu ý để hiển thị được thư mục AppData bị ẩn, cần hiển thị các file ẩn bằng cách chọn View , tiếp theo tích chọn Hidden items

 

Bước 14: Paste file “token-3dsmax.txt” vào thư mục “C:\Users\KienGia\AppData\Local\CoronaRenderer”

 

Bước 15: Chọn Replace the file in the destination nếu hiện thông báo như hình.

 

Bước 16: Kiểm tra Corona đã crack chưa.

Nếu mở Corona ngoài Desktop và chương trình Corona lên như hình dưới là đã crack thành công.

 

Trường hợp chưa crack hoặc crack không thành công thì khi mở Corona ngoài Desktop sẽ hiện thông báo kích hoạt như hình dưới. Và để dùng được Corona cần crack lại.

 


HƯỚNG DẪN TẠO MENU CORONA TRONG 3DS MAX

Bước 1: Ở menu chọn Customize , tiếp theo chọn Customize User Interface

 

Bước 2: Cửa sổ Customize User Interface hiện ra. Chọn Menus, tiếp theo chọn New để tạo menu cho Corona nếu ở danh sách menu chưa có Corona.

 

Bước 3: Nhập tên là Corona. Xong chọn OK

 

Bước 4: Ở khung Menus tìm chọn Corona. Kéo thả Corona sang khung danh sách Menu bên phải.

 

Bước 5: Ở Category chọn mục Corona Renderer

Mục Corona Renderer có 3 Action như hình. Tiếp theo chọn dấu + trước Corona ở khung danh sách Menu bên phải.

 

Bước 6: Kéo thả lần lượt 3 dòng Action của Corona sang Menu dưới Dòng Corona.

sau khi kéo thả 3 action của Corona ta được danh sách Menu bên phải như hình. Xong bước này bạn có thể tắt cửa sổ Customize User Interface.

 

Bây giờ ngoài menu của 3ds Max sẽ có thêm menu Corona để bạn chọn.

Hoàn thành crack và tạo menu cho Corona, Bạn có thể dùng Corona để Render.

Thanks for your reading!

Hỗ trợ trực tuyến