Hướng dẫn cài đặt và crack 3Ds Max 2017

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 3Ds MAX 2017

Step by step

Link tải 3Ds Max 2017: Tại đây

Link tải Crack 3Ds Max 2017: Tại đây

 

Bước 1: Mở file cài đặt Setup.exe trong thư mục cài đặt đã được giải nén sau khi tải về. Chọn Install.

max1

 

Bước 2: Đầu tiên chọn I Accept. Tiếp theo chọn Next để tiếp tục.

max2

 

Bước 3: Chọn Install để bắt đầu tiến trình cài đặt.

max3

 

Bước 4: Đợi chương trình cài đặt.

max4

 

Bước 5: Chương trình đã cài đặt xong. Chọn Finish để kết thúc.

max5

 


HƯỚNG DẪN CRACK 3Ds MAX 2017

Bước 1: Mở 3ds Max 2017 lên và chọn Enter a Serial Number như hình

crmax1

 

Bước 2: Chọn I Agree

crmax2

 

Bước 3: Chọn Activate

crmax3

 

Bước 4:

Nhập    Serial Number: 666 – 69696969

             Product Key: 128i1

Xong chọn Next để tiếp tục.

crmax4

 

Bước 5: Chọn Close

crmax5

 

Bước 6: Hiện thông báo. Chọn OK

crmax6

 

Bước 7: Chọn Activate lại lần nữa.

crmax7

 

Bước 8:

Nhập lại key lần nữa Serial Number: 666 – 69696969

                                  Product Key: 128i1

Xong chọn Next để tiếp tục.

crmax8

 

Bước 9: Chọn I have an activation code from Autodesk. Tiếp theo copy Request code. 

crmax9

 

Bước 10: Cần tắt bảo vệ của chương trình diệt Virus để mở file crack. Trong hướng dẫn này là Windows Defender Security của Windows.

key1

 

Bước 11: Chọn Virus & threat protection

key2

 

Bước 12: Chọn Virus & threat protection settings

key3

 

Bước 13: Chuyển Real-time protection thành Off

key4

 

Bước 14: Giải nén file crack xf-adsk2017_x64

key5

 

Bước 15: Mở file xf-adsk2017_x64 với quyền quản trị.

key6

 

Bước 16: Paste Request code lúc nãy copy vào dòng Request. Xong chọn Patch.

crmax10

 

Bước 17: Xuất hiện hộp thông báo chọn OK.

crmax11

 

Bước 18: Chọn Generate để tạo key Activation.

crmax12

 

Bước 19: Copy key ở dòng Activation vừa tạo ra.

crmax13

 

Bước 20: Quay lại cửa sổ Licensing. Nháy phải chuột vào ô 1 chọn Paste để dán key Activation.

crmax14

 

Bước 21: Chọn Next để tiếp tục.

crmax15

 

Bước 22: Chọn Finish để kết thúc.

crmax16

 

Hoàn thành crack 3ds Max 2017. Bạn có thể mở 3Ds Max lên và sử dụng.

Thanks for your reading!

Hỗ trợ trực tuyến
 Mike Person Womens Jersey