Hướng dẫn cài đặt và crack 3Ds Max 2017

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT 3Ds MAX 2017

Step by step

Link tải 3Ds Max 2017: Tại đây

Link tải Crack 3Ds Max 2017: Tại đây

 

Bước 1: Mở file cài đặt Setup.exe trong thư mục cài đặt đã được giải nén sau khi tải về. Chọn Install.

max1

 

Bước 2: Đầu tiên chọn I Accept. Tiếp theo chọn Next để tiếp tục.

max2

 

Bước 3: Chọn Install để bắt đầu tiến trình cài đặt.

max3

 

Bước 4: Đợi chương trình cài đặt.

max4

 

Bước 5: Chương trình đã cài đặt xong. Chọn Finish để kết thúc.

max5

 


HƯỚNG DẪN CRACK 3Ds MAX 2017

Bước 1: Mở 3ds Max 2017 lên và chọn Enter a Serial Number như hình

crmax1

 

Bước 2: Chọn I Agree

crmax2

 

Bước 3: Chọn Activate

crmax3

 

Bước 4:

Nhập    Serial Number: 666 – 69696969

             Product Key: 128i1

Xong chọn Next để tiếp tục.

crmax4

 

Bước 5: Chọn Close

crmax5

 

Bước 6: Hiện thông báo. Chọn OK

crmax6

 

Bước 7: Chọn Activate lại lần nữa.

crmax7

 

Bước 8:

Nhập lại key lần nữa Serial Number: 666 – 69696969

                                  Product Key: 128i1

Xong chọn Next để tiếp tục.

crmax8

 

Bước 9: Chọn I have an activation code from Autodesk. Tiếp theo copy Request code. 

crmax9

 

Bước 10: Cần tắt bảo vệ của chương trình diệt Virus để mở file crack. Trong hướng dẫn này là Windows Defender Security của Windows.

key1

 

Bước 11: Chọn Virus & threat protection

key2

 

Bước 12: Chọn Virus & threat protection settings

key3

 

Bước 13: Chuyển Real-time protection thành Off

key4

 

Bước 14: Giải nén file crack xf-adsk2017_x64

key5

 

Bước 15: Mở file xf-adsk2017_x64 với quyền quản trị.

key6

 

Bước 16: Paste Request code lúc nãy copy vào dòng Request. Xong chọn Patch.

crmax10

 

Bước 17: Xuất hiện hộp thông báo chọn OK.

crmax11

 

Bước 18: Chọn Generate để tạo key Activation.

crmax12

 

Bước 19: Copy key ở dòng Activation vừa tạo ra.

crmax13

 

Bước 20: Quay lại cửa sổ Licensing. Nháy phải chuột vào ô 1 chọn Paste để dán key Activation.

crmax14

 

Bước 21: Chọn Next để tiếp tục.

crmax15

 

Bước 22: Chọn Finish để kết thúc.

crmax16

 

Hoàn thành crack 3ds Max 2017. Bạn có thể mở 3Ds Max lên và sử dụng.

Thanks for your reading!

Hỗ trợ trực tuyến