Hướng dẫn cài đặt CMPP2 cho 3ds Max

Step by step

Link tải map vật liệu: Tại đây

Lưu ý trước khi cài đặt cần tắt 3ds Max.

Bước 1: Sau khi tải về giải nén ra ta được các thư mục và file như hình. Mở file “CMPPmaxSetup202.exe” để bắt đầu cài đặt.
cmpp1

Bước 2: Cửa sổ cài đặt Corona Material Presets Pro hiện ra, chọn Next để tiếp tục.
cmpp2

Bước 3: Chọn I accept the terms in the License Agreement, rồi chọn Next để sang bước tiếp theo.
cmpp3

Bước 4: Tích chọn phiên bản 3ds Max bạn muốn cài, tiếp theo chọn Next để tiếp tục.
cmpp4

Bước 5: Chọn Install để thực hiện cài đặt.
cmpp5

Bước 6: Cuối cùng chọn Finish.
cmpp6

Bước 7: Trở lại thư mục file cài đặt, vào thư mục Patch, thực hiện copy file CmppMax2_2013.dll” (đối với 3ds Max phiên bản 2013 đến 2016) hoặc CmppMax2_2017.dll” (đối với 3ds Max 2017).

Ở hướng dẫn này mình sử dụng 3ds Max 2017 nên copy file CmppMax2_2017.dll”
cmpp7

Bước 8: Click phải chuột vào icon 3ds Max ngoài Desktop, chọn Open file location để mở thư mục cài đặt 3ds Max
cmpp8

Bước 9: Vào thư mục bin
cmpp9

Bước 10: Tiếp theo vào thư mục assemblies
cmpp10

Bước 11: Paste file CmppMax2_2017.dll” hoặc CmppMax2_2017.dll” bạn đã copy ở Bước 7 vào đây.
cmpp11

Bước 12: Chọn Replace the file in the destination nếu hiện thông báo như hình.
cmpp12

Bước 13: Hiện thông báo. Chọn Continue để tiếp tục.
cmpp13

Bước 14: Trở lại thư mục CMPP2, thực hiện copy thư mục scenes.
cmpp14

Bước 15: Paste thư mục Scenes vào thư mục scenes2 tại đường dẫn C:\CMPPmax\scenes2″
cmpp15

Bước 16: Mở 3ds Max lên. Trên menu chọn Customize rồi chọn Customize User Interface…
cmpp16

Bước 17: Cửa sổ Customize User Interface hiện ra. Chọn tab Toolbars, tiếp theo ở Category chọn mục Siger Studio.
cmpp17

Bước 18: Chọn New để tạo toolbar cho CMPP. Nhập tên là CMPP. Xong chọn OK.
cmpp18

Bước 19: Thực hiện kéo thả các CMPP ở khung Action vào toolbar CMPP đã tạo.
cmpp19

Bước 20:  Click vào CMPP2 sau khi tạo xong.
cmpp20

Bước 21: Cửa sổ CMPP xuất hiện, chọn sang tab SETTINGS.

Chọn vào ô 3 chấm ở mũi tên số 2, cửa sổ nhỏ hiện ra bạn chọn đến thư mục maps2 ở trong thư mục CMPP2, rồi chọn OK.

Tương tự chọn vào ô 3 chấm ở mũi tên số 3, cửa sổ nhỏ hiện ra bạn chọn đến thư mục vat lieu ở trong thư mục CMPP2, rồi chọn OK.
cmpp21

Bước 22: Ở Menu của 3ds Max chọn Customize, rồi chọn Configure User Paths…
cmpp22

Bước 23: Chọn sang tab External Files, chọn vào nút Add.
cmpp23

Bước 24: Vào thư mục Map vat lieu bạn đã tải về, tiếp theo tích chọn Add Subpaths, rồi chọn Use Path.
cmpp24

Bước 25: Chọn OK để kết thúc.
cmpp25

 

Đây là USER LIBRARY bộ vật liệu dùng chung với vray.

cmpp26

Thanks for your reading!

Hỗ trợ trực tuyến