Hướng dẫn Cài Corona Toolbar cho 3ds Max 2017

Step by step

Link tải Corona Toolbar V1.5 cho 3Ds Max 2017: Tại đây

Sau khi tải về gải nén file sẽ được thư mục Corona Toolbar v1.5 max 2017

Bước 1: Copy 2 thư mục scripts và UI_ln vào thư mục cài đặt 3ds Max 2017.

coronatoolbar1

Bước 2: Paste vào thư mục cài đăt 3ds Max 2017. Mặc định tại C:\Program Files\Autodesk\3ds Max 2017

coronatoolbar2

Bước 3: Hiện thông báo như hình chọn Do this for all current items xong chọn Continue để tiếp tục.

coronatoolbar3

Bước 4: Mở 3ds Max lên. Trên menu chọn Customize rồi chọn Customize User Interface…

coronatoolbar4

Bước 5: Cửa sổ Customize User Interface xuất hiện, chọn Tab  ToolbarsTiếp theo chọn Save…

coronatoolbar5

Bước 6: Cửa sổ Save UI File As xuất hiện. Đầu tiên cần chọn nơi lưu bất kỳ, ở hướng dẫn này chọn Desktop ở bên trái để dễ dàng. Tiếp theo nhập tên bất kỳ để lưu ở ô File name (trong hướng dẫn này là file test). Xong chọn Save.

Sau khi thực hiện cài xong Corona Toolbar, bạn có thể xóa file này.

coronatoolbar6

Bước 7: Mở file “Corona Toolbar.txt“Trong thư mục Corona Toolbar v1.5 max 2017. Copy toàn bộ nội dung trong file này. Ctrl + A để chọn tất cả, Ctrl + C để Copy

coronatoolbar7

Bước 8: Click phải chuột vào file mà ở Bước 6 đã lưu ngoài Desktop (trong hướng dẫn này là file test). Chọn Open With…

coronatoolbar8

Bước 9: Thông báo xuất hiện như hình, chọn More apps để hiển thị các chương trình.

coronatoolbar9

Bước 10: Chọn Notepad xong chọn OK

coronatoolbar10

Bước 11: Paste nội dung file “Corona Toolbar.txt” đã copy ở Bước 7 vào vị trí mũi tên như trên hình, tức đoạn giữa <!–Paste here–><!–End Paste–>

coronatoolbar11

Bước 12: Lưu file này lại bằng cách nhấn Ctrl + S hoặc chọn menu File, chọn Save. Lưu xong bạn có thể tắt file này.

coronatoolbar12

Bước 13: Trở lại cửa sổ Customize User Interface trong 3ds Max. Chọn tab Toolbars, tiếp theo chọn nút Load…

coronatoolbar13

Bước 14: Cửa sổ Load UI File xuất hiện, chọn nơi lưu file đã tạo ở Bước 12 (trong hướng dẫn này là file test). Xong chọn Open 

coronatoolbar14

Bước 15: Tiếp theo ở bước này chọn vào vị trí 1 như hình để hiển thị danh sách các Toolbar đã có. Chọn Corona Toolbar

coronatoolbar15

Bước 16: Tiếp theo chọn Delete để xóa Corona Toolbar. Lý do cần xóa là để tạo lại Toolbar Corona thì Corona Toolbar mới hiện ra được trong 3ds Max

coronatoolbar16

Bước 17: Ở bước này chọn New để tạo toolbar mới cho Corona

coronatoolbar17

Bước 18: Đặt tên cho toolbar ở ô Name với tên Corona Toolbar. Xong chọn OK

coronatoolbar18

Bước 19: Chọn Category để hiển thị danh sách các mục có thể đưa ra toolbar. Chọn Corona

coronatoolbar19

Bước 20: Danh sách các action của Corona Toolbar hiển thị ở khung Action.

Thực hiện kéo thả các action này vào thanh Corona Toolbar đã tạo.

coronatoolbar02

Bước 21: Sau khi kéo thả các action xong bạn có thể tắt cửa sổ Customize User Interface sẽ được thanh Corona Toolbar như hình.

coronatoolbar21

 

Hoàn thành hướng dẫn trên là bạn đã có thể sử dụng Corona Toolbar trong 3ds Max.

Thanks for your reading!

Hỗ trợ trực tuyến