Giới thiệu về sản phẩm

  • Thư viện nội thất shop 3dsmax
  • Link die, hoặc bạn cần các tài liệu đồ án, liên hệ trực tiếp với Facebook cá nhân để mình Update
  • Chúng tôi có đầy đủ tài liệu môn học, đồ án, thuyết minh 4-5 năm học của tất cả các trường

+ Hỗ trợ thể hiện đồ án môn học, tốt nghiệp và các dự án Công ty.

+ Hỗ trợ cho mượn máy tính đồ họa 32- 40 Luồng với 10K/1H

(Chỉ áp dụng với sinh viên, khách hàng doanh nghiệp đề nghị liên hệ để báo giá)

+ Tư vấn các khóa học, cấu hình máy tính đồ họa đề nghị liên hệ trực tiếp FaceBook – Zalo – Viber

Call: 09.3113.0000 Anh Kiến Gia

http://kiengia.com.vn  We Have AnyThing You Need

Download

Thư viện liên quan