Giới thiệu về sản phẩm

  • Thư viện nội thất nhà hàng 3dsmax
  • Link die, hoặc bạn cần các tài liệu đồ án, liên  hệ trực tiếp với Facebook cá nhân để mình Update.

https://kiengia.com.vn  We Have AnyThing You Need

+ Hỗ trợ thể hiện đồ án môn học, tốt nghiệp và các dự án Công ty.

+ Hỗ trợ cho mượn máy tính đồ họa 32- 40 Luồng với 10K/1H

(Chỉ áp dụng với sinh viên, khách hàng doanh nghiệp đề nghị liên hệ để báo giá)

+ Tư vấn các khóa học, cấu hình máy tính đồ họa đề nghị liên hệ trực tiếp FaceBook – Zalo – Viper

Call: 09.3113.0000 Anh Kiến Gia

 

Download

Thư viện liên quan

Liên hệ với chúng tôi

Công ty TNHH thiết kế xây dựng tin học thương mại dịch vụ Arch House
Phòng thiết kế

Hỗ trợ trực tuyến